Obsah stránky

Vítejte!

Jsme příspěvková organizace zřízená obcí Nížkovice. Jsme málotřídní ZŠ se třemi třídami a s dvěma odděleními MŠ, školní družinou a školní jídelnou. Vzděláváme žáky 1. - 5. ročníku v běžném režimu, ale i žáky v režimu domácího vzdělávání.

Předškoláky celoročně připravujeme na plynulý přechod z MŠ do ZŠ.

Žáci 1. ročníku se učí číst a psát genetickou metodou. Všichni žáci ZŠ hrají na zobcovou flétnu, která jim pomáhá rozvíjet sluchovou percepci a správné dýchání. Učíme angličtinu od 1. ročníku.

Kulturu školy podporujeme vzájemným respektem, sebehodnocením žáků, hovorovými hodinami s rodiči, školním parlamentem.

V naší škole pracuje zkušený pedagogický kolektiv, který je ochoten se dále vzdělávat a přijímat nové metody a formy učení.

Nabídkou mimoškolních aktivit vedeme děti k smysluplnému trávení volného času a zamezujeme šíření sociálně patologických jevů. 

Pořádáme plavecké výcviky a adaptační pobyt Motýl.

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Jsme partnery dětského domova LILA v Otnicích. Spolupracujeme s Monty klubem ve Slavkově.

Jsme dlouhodobě zapojení do projektů Rodiče vítáni, Recyklohraní, Ovoce do škol.

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice získala finanční podporu v projektu z Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem Šablony Nížkovice.

Také jsme čerpali účelové dotace ze SR Národní plán obnovy digitální učební pomůcky, informativní myšlení a digi kompetence.

V rámci projektu Kvalitní školství v obci jsme získali finanční podporu z Evropského zemědělského fondu.

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Nastavení cookies
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.