Obsah stránky

Školská rada

Předsedkyně ŠR: Bc. Olga Dopitová

Členové školské rady

Kontakt

V radě zastupuje

 Bc. Jitka Křivánková  jprodelalova@seznam.cz

 zřizovatele - OÚ Nížkovice

 Ing. Dagmar Rolincová  adlit@seznam.cz

 zřizovatele - OÚ Nížkovice

Martina Švestková lorincova.martina@gmail.com

 rodiče

Kamila Farná Kamilafarna@seznam.cz

 rodiče

 Bc.Olga Dopitová  oli.svo@seznam.cz

 pedagogické pracovníky

 Marie Gálová

 mariegalova@seznam.cz

 pedagogické pracovníky

        

Vážení rodiče,

Vy sami máte možnost aktivně se podílet prostřednictvím členů ŠR na správě a fungování základní i mateřské školy. Své dotazy i podněty týkající se provozu, výuky, mimoškolních aktivit ZŠ a MŠ, ale i školní jídelny můžete sdělit kterémukoliv z členů ŠR. Vaše připomínky budou následně na ŠR projednány.


Školská rada při ZŠ a MŠ Nížkovice byla zřízena v roce 2006. Funkční období ŠR je 3 roky. ŠR je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

ŠKOLSKÁ RADA:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy ( zákon č.561/2004 Sb.).

  

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Nastavení cookies
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.